Politica de confidențialitate

Asociația Română de Dreptul Concurenței (ARCON) (denumită în continuare ARCON”, Asociația”, Operator” sau Noi”) înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 157/02.11.2021, și cu sediul în str. Petre Crețu nr. 66, sector 1, București, România, este entitatea care colectează, prelucrează și stochează datele personale ale membrilor asociației și altor utilizatori ai site-ului www.arcon.org.ro.

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru ARCON și ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care ARCON prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), precum și cu prevederile legislative naționale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal. 

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică de confidențialitate (denumită în cele ce urmează și “Politică privind prelucrarea datelor”), de modul în care vă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și/sau drepturile dvs., ne puteți contacta la adresa de e-mail office@arcon.org.ro sau la adresa str. Petre Crețu nr. 66, sector 1, București, România.

Datele cu caracter personal

Datele personale înseamnă orice date sau informații prin care o persoană fizică poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate și scopurile 

Politica ARCON este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută atunci când navigați pe site-ul web al www.arcon.org.ro și/sau atunci când achiziționați produse/servicii puse la dispoziție pe site-ul web (e.g., organizarea de cursuri, seminare, alte evenimente sau publicații în scop educațional pentru organizarea programelor de formare profesională). De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când doriți să deveniți membru al Asociației Române de Dreptul Concurenței (ARCON).

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm în calitate de operator de date cu caracter personal includ:

 • elemente de identificare de tipul nume şi prenume, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, telefon, fax, adresă de e-mail,  loc de muncă, profesie, formare profesională – diplome – studii, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi pentru calitatea de membru al Asociației Asociația Română de Dreptul Concurenței (ARCON). De asemenea, pentru identificarea și activarea contului de utilizator/membru, se va seta o parolă de către utilizator/membru (parolă care se va furniza la fiecare autentificare în cont).
 • elemente de identificare de tipul nume şi prenume, adresă de e-mail, telefon, informații economice și de tranzacționare (e.g., informații care privesc plățile, informații despre achiziții/comenzi/returnări), pentru produsele/serviciile achiziționate prin intermediul site-ului web www.arcon.org.ro.  

În anumite situații, ARCON poate colecta datele utilizatorilor și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor și/sau beacon-urilor web atunci când utilizatorul accesează site-ul web al ARCON. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu ARCON. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor de către Noi, vă rugăm să consultați Politica Cookie disponibilă pe site.

ARCON va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în următoarele scopuri: crearea unui cont de utilizator/membru, abonarea la newsletter, informarea membrilor ARCON despre noutățile de interes pentru domeniu, organizarea de cursuri, seminare, alte evenimente în scop educațional (pentru organizarea programelor de formare profesională), pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte ori alte acte necesare în activitatea ARCON, pentru îndeplinirea obligațiilor legale impuse de O.G nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și orice alte obligații impuse prin lege. 

În cazul în care decideți să vă înregistrați ca utilizator/membru pe site-ul www.arcon.org.ro, trebuie să prelucrăm datele dvs. pentru a vă identifica în calitate de utilizator/membru și a vă oferi acces la diferitele sale funcționalități, produse și servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator/membru înregistrat. Puteți să vă anulați contul de utilizator/membru înregistrat contactându-ne la office@arcon.org.ro.

Vă rugăm să aveți în vedere că, atunci când vă solicităm să completați datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale ARCON, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă. Rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs. ca utilizator/membru sau să nu puteți beneficia de aceste servicii sau funcționalități

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază:

 • consimțământul utilizatorului/membrului (art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR);
 • necesitatea executării unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR);
 • îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR). Spre exemplu, conformarea cu obligații legale specifice, incluzând cerințe contabile și fiscale obligatorii care impun reguli specifice, precum păstrarea anumitor documente, pentru o anumită perioadă de timp; 
 • în baza interesului legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR). Spre exemplu, asigurarea securității datelor dvs. și îmbunătățirea serviciilor noastre. De fiecare dată când ne bazăm pe acest temei ne vom asigura că evaluăm interesele noastre și că acestea nu depășesc drepturile dvs.


Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

ARCON prelucrează datele dvs. pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea dvs. pe o perioadă mai mare decât este considerată, în mod rezonabil, necesară de către ARCON pentru atingerea obiectivelor pentru care au fost colectate sau astfel cum este stabilit în legile aplicabile privind perioadele de păstrare a datelor. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioada mai îndelungată.

Cu excepţia cazului în care obligațile legale sau contractuale ne impun/permit păstrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă de timp (e.g., perioadele prevăzute de lege pentru arhivare în vederea apărării drepturilor noastre în justiție), se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastră privind retenţia de date:

 • pentru perioada de care avem nevoie de datele dvs. pentru a vă oferi produsele/serviciile solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de dvs. conform celor menționate în prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal și ulterior în scopuri de arhivare pe o perioadă de 5 (cinci) ani;
 • pentru cazul în care aveți un cont de utilizator deschis pe website-ul www.arcon.org.ro, vom păstra datele dvs. cât timp acest cont de utilizator este activ, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la data ultimei autentificări în cont;
 • pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte ori alte acte necesare în activitatea ARCON (operare facturi), vom păstra datele pentru o perioadă de 10 (zece) ani;
 • pentru activitățile de identificare a membrilor asociației, vom păstra datele dvs. cât timp veți deține calitatea de membru ARCON și ulterior conform prevederilor legale în materie.

Securitatea informației

ARCON a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate. Cu toate acestea, nicio transmisie de date pe internet nu poate fi garantată ca fiind complet sigură.

În cazul în care aveți suspiciuni că a fost încălcată confidențialitatea datelor dvs., vă rugăm să ne contactați imediat la e-mail office@arcon.org.ro.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

În măsura în care este necesar, vom însărcina alte societăți/furnizori externi să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către furnizori de servicii externe pentru găzduirea bazelor noastre de date sau pentru a vă transmite informații pe care ni le-ați solicitat. Vom transmite aceste date în conformitate cu prevederile GDPR, precum și în conformitate cu prevederile legislative naționale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

De asemenea, vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal autorităților publice, dacă acest lucru este cerut de lege. 

Transfer

Unele date cu caracter personal pot fi transferate către partenerii/furnizorii noștri care ne ajută să operăm activitățile ARCON și care sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene.  În cazul în care vom transfera date dvs. cu caracter personal către țări terțe cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție, vă asigurăm că transferul se va realiza conform prevederilor GDPR, precum și conform prevederilor legislative naționale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal. Măsurile pot include, de exemplu, implementarea unor standarde de protecție a datelor și a unor clauze contractuale standard adoptate de Comisia Uniunii Europene.

Drepturile dvs. legale

În calitate de persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare a faptului că datele cu caracter personal referitoare la dvs. sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, să solicitați acces la datele cu caracter personal. Informațiile privind accesul includ – inter alia – scopurile prelucrării și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal. Cu toate acestea, acesta nu este un drept absolut și interesele altor persoane vă pot restrânge dreptul de acces.

Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru alte copii solicitate de dvs., este posibil să percepem o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.

 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea Datelor cu caracter personal inexacte referitoare la dvs. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul la completarea Datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea Datelor cu caracter personal referitoare la dvs. și vom putea fi obligați să ștergem aceste date cu caracter personal.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate numai de Operator în anumite scopuri.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a primi date cu caracter personal referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat sau pe care le-am înregistrat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electronic.
 • Dreptul de a obiecta: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a contesta în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi și putem fi obligați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profilare: În anumite circumstanțe, veți putea avea dreptul de a nu fi supuși unei astfel de decizii care vă poate afecta în mod semnificativ.
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Dacă considerați că drepturile dvs. sunt încălcate, puteți adresa o astfel de plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Contact/Întrebări

În cazul în care aveți întrebări cu privire la acest prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau doriți să vă exercitați drepturile dvs. legale, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. la adresa de e-mail office@arcon.org.ro sau la adresa poștală 012052, str. Petre Crețu nr. 66, sector 1, București, România.

Dispoziții finale

Este posibil să actualizăm această Politică de confidențialitate din când în când. În cazul unor modificări importante ale Politicii de confidențialitate (adică orice modificări care afectează în mod semnificativ drepturile dvs.), o notificare temporară va fi publicată pe site-ul web și/sau un pop-up în contul de utilizator/membru.

0 Item | 0.00 
View Cart